Spring naar inhoud

SZW Forum gebruikt cookies. Lees de Privacy Policy. Klik op de OK knop en overweeg een donatie om het forum te behouden:    OK
OK

Privacy Policy

Ja, ook SZwerk heeft een cookiewall. Ook wij moeten je hiermee lastig vallen. We zijn namelijk verplicht je te informeren over cookies die we plaatsen, en moeten je toestemming vragen voor cookies en andere daarop lijkende technieken. Helaas is een volledige cookiewall de enige manier die 'te doen' is waarmee we zeker weten dat we aan onze verplichtingen voldoen.

Een kort cookie-overzicht

We plaatsen 'third party' analytics cookies. Via Google Analytics krijgen we inzicht in welke artikelen wel of niet goed worden gelezen. Zo proberen we SZwerk steeds een beetje beter te maken, qua inhoud.

Je krijgt ook 'third party' advertising cookies. De belangrijkste reden bij ons is een zogenaamde 'frequency cap', zodat je niet steeds dezelfde advertentie voor je kiezen krijgt op deze computer. Adverteerders kunnen deze cookies die zij zelf plaatsen, in principe ook gebruiken om informatie over bezoekers te verzamelen; hier hebben we geen directe invloed op. SZwerk is een onafhankelijke website, die met dubbeltjes en kwartjes in de lucht blijft. Overweeg daarom een donatie of neem contact op: info @ internetwerkt.nl

We gebruiken functionele cookies. Dat zijn 'cookies nodig voor het functioneren' van SZwerk In ons geval vooral voor caching.


Wil je nergens meer van die cookiewalls, installeer dan bijvoorbeeld CookiesOK. Die accepteert automatisch meldingen als deze op alle andere sites.