Spring naar inhoud

SZW Forum gebruikt cookies. Lees de Privacy Policy. Klik op de OK knop en overweeg een donatie om het forum te behouden:    OK
OK

Meer professionals

Hulp gevraagd

De kosten van deze website leiden tot sluiting ervan, tenzij u een kleine bijdrage kunt doen. We houden het al 15 jaar vol, zonder subsidie, maar het geld is er niet meer. DONEER NU !
Doneer nu € 5,-
Ruimere beurs? Doneer € 25,-

Klik op het bedrag. U betaalt met iDeal

Bij voorbaat dank
Stichting Internet Werkt.
info @ internetwerkt.nl

Mededelingen

Sociaal zekerheidsrechtHeb je een eigen website? De code van deze gratis widget is hier te vinden !
Foto
- - - - -

Vragen Brief Politieke Partijen Over Standpunten Bijstand

politieke partijen standpunten

34 reacties op dit onderwerp

#1 Paul.

Paul.

  Senior lid

 • Leden+
 • PipPipPipPipPip
 • 4647 berichten

Geplaatst 22 november 2016 - 03:16

Vragen brief aan alle politieke partijen over hun standpunten over de bijstand​ voor de komende verkiezingen.
 
Deze brief/mail is met vragen is verstuurd aan iedere politieke partij met de vraag wat hun standpunten zijn op de gestelde vragen.
 
Wij hopen dat de politieke partijen de lezers vragen willen beantwoorden en / of hun standpunten willen duidelijk maken.
 
 
Geachte heer of mevrouw,
Ik zal mij even voorstellen aan u, mijn naam is Paul en ik ben redactioneel medewerker en moderator voor het 'onafhankelijke' Forum SZW (Sociaal Zeker Werken) en tevens het grootste forum voor sociale zekerheid.
 
Op het forum beantwoorden wij met een team van vrijwilligers vragen en opmerkingen over uitkeringen, de wetgeving en toekomstige plannen omtrent de sociale zekerheid. Of dit nu de WW, Wajong of Bijstand is, wij proberen iedereen zo goed mogelijk te helpen. Dit forum is niet alleen voor de burger maar wordt ook door ambtenaren van zowel de gemeenten als de overheid goed bezocht.
Met de verkiezingen in aantocht heeft uw partij haar verkiezingsstandpunten uitgebracht die wij vol belangstelling hebben gelezen. Toch zitten wij met vragen over uw verkiezingsstandpunten betreffende de sociale zekerheid en met name de bijstand en wij hopen dat u of uw partij een aantal vragen wilt beantwoorden die onze lezers gesteld hebben.
Namens www.internetwerkt.nl stuur ik u daarom deze mail met vragen over de bijstand die onze lezers hebben gesteld omdat de antwoorden op de onderstaande vragen niet terug te vinden waren in uw partij standpunten.
Als eerste hebben onze lezers vragen gesteld over de bijstand.
1. Als gevolge van de participatiewet, wordt van de bijstandsgerechtigden een tegenprestatie verwacht, een beetje vreemd want we betalen immers, soms al jaren lang, belasting en premies voor het sociale stelsel. Veel mensen hebben nu het gevoel dat men dubbel moet betalen voor een uitkering. Hoe denkt uw partij hierover?
2. Waarom wordt voor deze tegenprestatie geen minimum loon betaald en worden de rechten van bijstandsgerechtigden niet gerespecteerd zoals bij de werknemers in loondienst?
3. Als er voor de verrichte werkzaamheden een normaal loon wordt betaald betekend dat ook dat mensen die deze verplichte tegenprestatie moeten doen uit de bijstand of andere uitkeringsvorm komen. Dit betekend een verlichting op de overheidsfinanciën omdat er minder geld aan uitkeringen word betaald. Tegenwoordig blijkt dat veel mensen doelbewust door gemeenten in de bijstand worden gehouden en daardoor zijn het voor de werkgevers maar ook voor de gemeente gratis en rechteloze arbeidskrachten. Wat is uw standpunt hier over?
4. Deze werkzaamheden worden gedaan met behoud van een uitkering dus op kosten van de belasting betaler. Dat betekent ook dat de overheid op deze geleverde arbeid belastingen en premies misloopt. Nu is het verlies aan belasting en premie inkomsten met 1000 deelnemers nog te overzien, maar tegenwoordig werk bijna de helft van de bijstandspopulatie, zo’n 200.000 mensen, met behoud van een uitkering, dit kan ik ook nog door trekken naar andere uitkeringsvormen waardoor het aantal mensen die met behoud van een uitkering werken behoorlijk stijgt en geschat word dat er nu 400.000 mensen met behoud van een uitkering werken moeten werken. Als we dit eens omrekenen naar misgelopen belasting en premie inkomsten, loopt de overheid op jaar basis hier miljarden aan belasting en premie inkomsten mis. Hoe staat uw partij tegen over dit verlies van inkomsten en wat wilt u partij er tegen doen?
5. Werkgevers vragen voor openstaande vacatures hoog opgeleide mensen. Waarom worden mensen niet een scholingstraject aangeboden waarmee men hun niveau omhoog kunnen tillen en daarmee dus aantrekkelijker worden voor deze werkgevers?
6. Waarom hoeven gemeentes, uitkeringen die niet uitbetaald worden (zie ook de financieringswet WWB) niet terug te betalen aan de overheid als dit geld niet gebruikt wordt? Bij veel gemeentes blijkt dat het niet uitbetaalde uitkeringsgeld een welkome aanvulling is op hun eigen financiën. Het opleggen van maatregelen wordt voor de gemeentes op die manier wel erg lucratief.
7. Er vloeit erg veel geld naar re-integratie en werktrajecten terwijl uit tig onderzoeken blijkt dat er van al die mensen die deze trajecten moeten volgen slechts een erg klein deel doorstroomt naar betaald werk en veel al hebben deze groep mensen er zelf voor gezorgd dat ze betaald werk kregen. Waarom blijft de overheid hier nog miljoenen insteken terwijl al dat ge-reintegreer nauwelijks wat oplevert voor de deelnemers, behalve voor de werkgevers, gratis arbeidskrachten?
8. De kostendelersnorm, een afspiegeling van de gehate huishoudtoets, gestoeld op onderbuik gevoelens, aannames en onjuist en verouderde cijfer materiaal zorgt er in de praktijk voor dat zowel voor gemeenten maar vooral voor de mensen die hier door getroffen worden voor enorme en schrijnende problemen en zorgt er ook voor dat mensen ver onder het bestaansminimum komen waardoor van een adequate levensstandaard al geen sprake meer is. Ik verwijs u naar het onlangs verschenen onderzoek 'Regioplan' uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam. Getuige ook de zwartboeken en noodkreten van diverse instanties en gemeentes. Deze problemen kosten de overheid indirect ook weer veel geld. Uit onafhankelijk onderzoek van regioplan blijkt ook dat veel kosten niet eens gedeeld kunnen worden en ook de participatiewet zorgt er voor dat kostendelen in een huis met maar 1 uitkeringsgerechtigde wettelijk gezien niet eens mogelijk is. Wat denkt uw partij te doen tegen de kostendelersnorm?
             9. De bijstand is over de jaren zeer repressief, dwingend en strikt geworden met een zeer zwaar boete beleid voor de geringste fout met soms 1 tot 3 maanden geen inkomen meer en zeer hoge boetes die iemand in een bijstand situatie absolute niet kan betalen en er voor zorgt dat deze mensen, voor jaren, diep in de schulden komen. Hoe denk u partij hier over?
​10. In navolging van vraag 9 heb ik ook nog een vraag. Ik stel deze vraag omdat een vriend van mij uit het leven is gestapt naar de alweer de zoveelste te werkstelling en bedreigingen van de sociale dienst. In 2013 werd bekent gemaakt door GGD Den Haag, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Leids Universitair Medisch Centrum in een studie die uitkwam op 4 december 2013 dat het aantal zelfmoorden het hoogst was bij bijstandsgerechtigde en arbeidsongeschikten. Op Zo 18 jan 2015 bestede het tv programma de monitor van de NCRV hier ook al aandacht aan en kwam tot de conclusie dat de overheid de regelgeving nog repressiever en nog dwingender maakt en nu dan ook nog eens kort op de uitkeringen via het afschaffen van de dubbele voet in de belastingen voor bijstandsgerechtigden maar ook nog eens de kostendelersnorm oplegt waardoor de mensen nog wanhopiger worden.  Wat denkt u partij hier tegen te kunnen doen? 
11. Fraude komt helaas overal voor, ook in de bijstand ondanks de zeer scherpe controle van de gemeentes. Toch behoort het fraude bedrag met volgens de cijfers van de gemeentes, +/- 70 miljoen waarvan 70% weer word terug betaald, dus rond de +/- 21 miljoen in de bijstand tot de laagste klasse. De opsporing er van kost echter ruim 200 miljoen. Daarmee zijn de bijstandsgerechtigden de zwaarst gecontroleerde bevolkingsgroep in Nederland. Hoe denkt uw partij er over dat er zoveel geld word gestoken in de controle en opsporing van fraude bij bijstandsgerechtigden, terwijl op andere terreinen, zoals de zorg, fiscale fraude en noem maar op, er voor ruim 11 miljard word gefraudeerd in Nederland maar hier de controle door bv de belastingdienst, door de overheid is weg bezuinigt? 
 
 
 
 
12. Hoe staat u tegen over een onvoorwaardelijke basis inkomen? Dit zou veel van de uitvoeringskosten zoals die nu voorkomen in het huidige uitkeringssysteem kunnen besparen en geeft de mensen de vrijheid om zelf voor hun inkomen te kunnen zorgen zonder vast te zitten aan de regelgeving die hun, zeker in de bijstand, tegenhoud. Een basisinkomen zal hun toch meer zekerheid kunnen gaan bieden voor het geval dat het niet zou lukken, zeker als zij weer hun baan verliezen na een zoveelste flexcontract. Hoe staat uw partij tegenover een basis inkomen?
 
13. Met de flexibilisering van de arbeidsmarkt waardoor het steeds moeilijker word om een full time baan met een langdurig contract te bemachtigen en dit met name bij de mensen vanaf 50+ rijst vooral bij ouderen de vraag, blijft de IOAW / IOW bestaan? Wat zijn uw plannen voor deze regelingen?
​14.Geen bijstandsvraag maar een vraag over de WW. In 2008 werd door de overheid de WW premie voor werknemers afgeschaft. Sinds dien kampte het UWV  ieder jaar weer met flinke korten voor de betalingen voor de WW uitkeringen met als gevolg dat de overheid er ieder jaar weer miljoenen in moet pompen maar ook de WW steeds verder afbreekt. Door de vakbonden maar ook de werknemers zelf is herhaaldelijk aangedrongen om de WW premie voor werknemers weer terug in te voeren. Hoe denkt u partij er over om dit weer terug in te voeren.  
​15. Ik zit in de bijstand en dat bevalt me helemaal niet dus als ik kan gaan werken dan wil ook gaan werken. Echter, het is me nu 2 keer overkomen dat toen ik tijdelijk werk aannam en daarmee een paar euro meer verdiende dan de bijstandsnorm, ik de bijstand kwijt raakte en deze weer opnieuw moest aanvragen. Het probleem hier bij is dat ik na de bijstandsaanvraag, maanden moest gaan wachten tot dat de uitkeringsaanvraag rond was en voordat er weer een betaling kwam. Nu ga ik graag werken maar u kunt ook begrijpen dat als ik iedere keer mijn uitkering kwijt raak en weer maanden zonder geld zit, puur omdat ik gewerkt heb, dat dit zeer frustrerend is en ik nu bang ben om nog kort durend werk aan te nemen. Waarom kan er nier het zelfde systeem gehandhaafd zoals in de WW? Je gaat werken, de uitkering stopt, Het werk stopt, de uitkering loopt weer verder. Dat is binnen een paar dagen geregelt in de WW. Iedere euro die ik zelf kan verdienen is een euro die de overheid niet hoeft te betalen.
 
Wij versturen aan iedere politieke partij deze vragen. Deze vragen en de door u gegeven antwoorden worden in een aparte topic op ons forum gepubliceerd. Het staat u vrij om deze vragen lijst te beantwoorden, het is geen verplichting maar we zouden het wel fijn vinden als u deze vragen van de lezers kunt beantwoorden en het staat u na de publicatie ook vrij om EVT. opmerkingen of aanvullingen te geven. Dit kunt u dan doen via het forum of via de redactie. Ik bedank mij alvast en ik ik zie uw reactie graag te gemoed.
Met vriendelijke groet van de redactie van Internetwerk.nl.#2 Paul.

Paul.

  Senior lid

 • Leden+
 • PipPipPipPipPip
 • 4647 berichten

Geplaatst 22 november 2016 - 03:22

Je vraagt je misschien af waarom we een vragenbrief samengestelt hebben? Het viel bepaalde lezers op dat veel politieke partijen maar heel summier schrijven over het sociaal stelsel en met name bv. de bijstand in hun verkiezingsstandpunten. Vandaar dat het idee kwam om zelf een vragenlijst te maken en die voor te leggen aan iedere politieke partij.

 

Na alle bezuinigingen en maatregelen willen veel uitkeringsgerechtigden, en dat is toch een grote groep kiezers, graag weten wat de toekomst plannen of standpunten zijn.#3 Paul.

Paul.

  Senior lid

 • Leden+
 • PipPipPipPipPip
 • 4647 berichten

Geplaatst 25 november 2016 - 04:44

De eerste ractie is binnen.

 

 

Beste Paul,

 

De standpunten van 50PLUS vindt u in ons verkiezingsprogramma 2017-2021: http://50pluspartij....623-standpunten. Over thema’s en deelonderwerpen die op dit moment niet in ons verkiezingsprogramma staan worden door de nieuwe fractie – of eerder door de bestaande fractie als het vraagstuk in een stemming aan de orde komt – in goed onderling overleg standpunten bepaald.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Tweede Kamerfractie 50PLUS

Publieksvoorlichting

 

www.50pluspartij.nl

50plus@tweedekamer.nl

 

 

 

 

3. Werk en werkloosheid

• Ontlasten van de werkgever door beperken van sociale lasten en voorzieningen voor werknemers vanaf 45 jaar, waaronder maximaal 8 weken loondoorbetaling bij een zieke werknemer, daarna betaling via overheidsfonds.
• Er komt een stimuleringspakket om oudere werknemers aan het werk te krijgen en te houden, waarbij het opleiden van nieuwe werknemers door oudere en ervaren werknemers (tandembanen) aandacht krijgt.
• 50-plussers worden serieus genomen bij sollicitaties. Ze zijn ervaren en niet extra duur of minder productief. Daarom kunnen extra vrije dagen voor senioren afgeschaft worden.
• De overheid moet het goede voorbeeld geven door 45-plussers volop kansen te geven.

en:
5. Uitkeringen

• Uitkeringen voor oudere werklozen (IOAW, IOW en IOAZ) blijven onaangetast, toegankelijk en lopen door tot de pensioengerechtigde leeftijd. De IOW blijft ook na 2020 bestaan.
• Het wettelijk minimumloon elk jaar indexeren, waardoor ook de daaraan gekoppelde uitkeringen geïndexeerd worden.

 

 

Erg jammer dat men niet op de vragen ingaat.#4 Kan het beter?

Kan het beter?

  Senior lid

 • Leden+
 • PipPipPipPipPip
 • 3398 berichten

Geplaatst 25 november 2016 - 04:53

Het lijken mooie standpunten (onder 5.) maar gezien deze reactie blijven o.a. de ouderen flink aan inkomen inleveren en daar had jij nu juist vragen over gesteld Paul.


Met vriendelijke groet,

Kanhetbeter.

 

Ben je geholpen met jouw vraag, help een ander ermee maar vermeld het resultaat ook terug op het forum.

Een (kleine) donatie is zeer welkom en dit kan via de kolom in de rechter bovenhoek.


#5 Paul.

Paul.

  Senior lid

 • Leden+
 • PipPipPipPipPip
 • 4647 berichten

Geplaatst 25 november 2016 - 08:49

Daarom zei ik al dat het erg jammer dat 50pluspartij niet op de vragen ingaat. Het gaat ook hun kiezers aan.#6 Paul.

Paul.

  Senior lid

 • Leden+
 • PipPipPipPipPip
 • 4647 berichten

Geplaatst 22 februari 2017 - 08:24

Hier het antwoord van de CDA:

 

Helaas zijn wij zo vlak voor de verkiezingen niet in staat om een dergelijke uitgebreide vragenlijst te beantwoorden. Daarvoor ontbreekt het ons aan tijd en aan menskracht, we krijgen gewoon heel veel mail in deze verkiezingstijd. We willen graag iedereen zoveel mogelijk antwoorden, maar dit soort vragenlijsten is gewoon te uitgebreid. Veel van onze standpunten kunt u echter wel uit ons verkiezingsprogramma halen, of zoeken op de standpuntenpagina van onze website.


Met vriendelijke groet,

#TeamCDA

www.cda.nl

Volg ons ook via:


Original Message Follows: ------------------------

 

De mail over deze vragen brief hadden ze al in November vorig jaar. 6 maanden de tijd tot aan de verkiezingen en het lukt maar niet om de gestelde vragen te beantwoorden.

 

Ondanks diverse toezeggingen van diverse politieke partijen blijven de antwoorden uit. Waarschijnlijk zijn de gestelde vragen waar uitkeringsgerechtigden iedere dag mee te maken hebben en dus ook dagelijkse praktijk is, te pijnlijk voor de politici om hier eens een antwoord op te geven.#7 Paul.

Paul.

  Senior lid

 • Leden+
 • PipPipPipPipPip
 • 4647 berichten

Geplaatst 22 februari 2017 - 08:27

Voor de mensen die op twitter of facebook zitten vraag ik deze vragen brief onder de politici maar ook de burgers te verspreiden.

 

Het mag misschien van de politici geen reactie opleveren, misschien komt er nu wel meer aandacht voor de situatie waar bijstandsgerechtigden mee te maken hebben. #8 Gast_Barbara_*

Gast_Barbara_*
 • Gasten

Geplaatst 02 maart 2017 - 10:31

Waarom wordt echt overal de groep vergeten die in de wia zit. Chronisch zieken, ik wil heel graag werken maar fysiek is dit niet mogelijk. De kosten rijzen de pan uit en ondertussen moet ik als alleenstaande het met 1000 Euro per maand doen. Veel toeslagen zijn voor mensen die kinderen hebben. Ik heb een eigen huis en heb er niet om gevraagd om ziek te worden. Deze groep mensenkennis wordt bijna overal als uitkeringstrekkers neergezet. Ik ben benieuwd welke partij hier iets over te zeggen heeft.

#9 Paul.

Paul.

  Senior lid

 • Leden+
 • PipPipPipPipPip
 • 4647 berichten

Geplaatst 02 maart 2017 - 08:06

Waarom wordt echt overal de groep vergeten die in de wia zit.

 

Wij zijn jullie niet vergeten maar als het voor de politiek al te moeilijk is om antwoord te geven op 15 vragen over de bijstand dan kun je, je ook wel voorstellen dat vragen over andere uitkeringsvormen en hun problemen helemaal te moeilijk is.

 

Als je op twitter of facebook zit vraag ik deze vragen brief onder de politici maar ook de burgers te verspreiden. De vragen zullen waarschijnlijk niet beantwoord worden, misschien brengt het wel een discussie op gang. Met nog 2 weken te gaan tot de verkiezingen moet je dit soort onderwerpen en vragen onder de aandacht brengen van de politici en burgers. #10 Kan het beter?

Kan het beter?

  Senior lid

 • Leden+
 • PipPipPipPipPip
 • 3398 berichten

Geplaatst 07 maart 2017 - 07:17

Gisteren was Premier Mark Rutte (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) te gast bij Paul en Jinek waar Marike stellinga econoom en journalist bij het NRC aan de Premier vroeg waarom hij het vakantiegeld voor de bijstand wil afschaffen. Zijn antwoord was "toen ik staatsecretaris sociale zaken was vroeg ik me al af waarom bijstandsgerechtigden vakantie ontvangen". Dit standpunt is nog eens door de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie overgenomen.

 

Nou meneer Rutte, bijstand is gekoppeld aan het minimumloon en daar is het vakantiegeld een onderdeel van. Als ex-staatssecretaris een beetje dom dat u zich dit dus na al die jaren nog steeds afvraagt.

 

Zou men het vakantiegeld afschaffen voor de bijstand dan is de bijstand niet meer gekoppeld aan het minimumloon en dat strookt niet met de wetgeving. Maar wij weten inmiddels dat Premier Rutte maling heeft aan de wetgeving voor de diegene die afhankelijk zijn geworden van een bijstandsuitkering mede door zijn beleid, een beetje Trump achtig handelen dus, immers vandaag een baan en overmorgen weer ontslagen en zo snel mogelijk naar de bijstand. Dag koopwoning, dag auto, dag toekomst want zit je eenmaal in de bijstand dan ben je lui, een bankhanger en bij voorbaat een fraudeur dus in zijn ogen een crimineel.     

 

Wel opperde de Premier nog even tussendoor dat als hij het vakantiegeld zou afschaffen het voor diegene die helemaal niet kunnen werken dit weer is te compenseren via de bijzondere bijstand? Vreemd want het gevolg is dure aanvraag procedures omdat de uitvoeringskosten flink zullen stijgen want zo'n 450.000 mensen gaan dit dus aanvragen mede hoe deze Premier uitkeringsgerechtigden heeft weggezet.

 

En geheid dat deze 'potentiele Premier' de aanvraag voor bijzondere bijstand ook weer flink gaat ontmoedigen zodat niemand er recht op heeft. Mijn ervaringen zijn nu zo dat ik deze Premier niet meer kan vertrouwen en niet alleen als het om de uitkeringen gaat.  

 

Dit is mijn standpunt aangezien de politiek (bewust) niet reageert op de door Paul gestelde vragen.


Met vriendelijke groet,

Kanhetbeter.

 

Ben je geholpen met jouw vraag, help een ander ermee maar vermeld het resultaat ook terug op het forum.

Een (kleine) donatie is zeer welkom en dit kan via de kolom in de rechter bovenhoek.


#11 Kan het beter?

Kan het beter?

  Senior lid

 • Leden+
 • PipPipPipPipPip
 • 3398 berichten

Geplaatst 14 maart 2017 - 09:11

Als je nu het laatste debat ziet voor de verkiezingen en hoort waar bepaalde partijen op willen bezuinigen zoals op de bijstand, de zorgtoeslag en de huurtoeslag etc. en ze moeten straks over alles gaan onderhandelen dan wordt het toch echt een chaos.

 

Het gaat er zo vriendelijk aan toe maar stilletjes gaat de armoede wel toenemen. Vooral blijven lachen maar morgen vooral gaan stemmen op de toekomst maar niet op de kans dat er flinke armoede ontstaat.


Met vriendelijke groet,

Kanhetbeter.

 

Ben je geholpen met jouw vraag, help een ander ermee maar vermeld het resultaat ook terug op het forum.

Een (kleine) donatie is zeer welkom en dit kan via de kolom in de rechter bovenhoek.


#12 Paul.

Paul.

  Senior lid

 • Leden+
 • PipPipPipPipPip
 • 4647 berichten

Geplaatst 14 maart 2017 - 09:29

Ik roep op om toch te gaan stemmen, ook als uitkeringsgerechtigde. Jou stem kan het verschil maken tussen het in stand houden van het huidige rechtse beleid die veel mensen in de afgrond en armoede heeft geduwd of je stemt op een partij die voor de zwakkeren in de maatschappij op komt.

 

Bedenk heel goed waar je morgen op stemt want de huidige problemen is namelijk het gevolg van de centrum en rechtse politieke beleid van de afgelopen jaren en als ze aan de macht blijven zal de situatie alleen maar verslechteren voor de uitkeringsgerechtigden en mensen met een kleine baan.

 

Ik ga voor de SP. Niet omdat ik het met alle standpunten eens ben, in tegendeel, maar zij zijn waarschijnlijk de enigste partij die het al jaren opneemt voor de uitkeringsgerechtigden en hebben ook de meest realistische ideeen en plannen.

 

Wat je ook stemt, stem met je hart en lees de partij standpunten eens door die op jou en jou situatie betrekking hebben en dan zul je zien dat de rechtse partijen, hoe goed ze ook op je onderbuik gevoelens kunnen in spelen, niet het beste met jou voor hebben, ook niet als werkende.

 

Wil je strategisch stemmen, SP of Groen links.  #13 Napoleon

Napoleon

  Schrijvend lid

 • Leden+
 • PipPip
 • 26 berichten

Geplaatst 14 maart 2017 - 10:31

De armoede moet niet ''stilletjes toenemen''. Dat is volgens mij de makke: ze doen het omdat het kán en niemand zich echt verzet. Zag nog laats het programma Zwarte zwanen over de diefstal door witte borden uit pensioenkassen. Zeer crimineel, niemand die het interesseert. Nee, we moeten het de uitkeringsgerechtigde die een eurootje bijverdient op marktplaats moeilijk maken en dan direct de uitkering tot 5 jaar terugvorderen.

 

Ik stem ook SP.

En niet omdat ik die uitkering wil maar gewoon werken mag ook tegen minimumloos met normale CAO en arbeidsvoorwaarden.#14 Paul.

Paul.

  Senior lid

 • Leden+
 • PipPipPipPipPip
 • 4647 berichten

Geplaatst 15 maart 2017 - 09:09

Beste Paul,

 

Hartelijk dank voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie.

 

We zorgen voor meer zekerheid door de WW-premie voor vast werk te verlagen en voor flexibel werk te verhogen. De ontslagvergoeding (transitievergoeding) treedt al na één maand in werking en de vergoeding wordt verdubbeld, van een derde naar twee derde van het maandsalaris per gewerkt jaar. Zo voorkomen we een race naar de bodem door werkgevers, wordt 'flex' alleen bij 'ziek' en 'piek' ingezet en werken we aan zekerheid voor alle werknemers.

 

Iedereen die zonder werk zit komt in aanmerking voor ondersteuning en begeleiding naar een volwaardige baan. Zinloze herkeuringen van Wajong'ers of WAO'ers willen we niet meer. Sociale werkvoorzieningen mogen weer nieuwe mensen toelaten. Re-integratie is een verantwoordelijkheid van de gemeenten, zij kunnen eigen sociale werkleerbedrijven opzetten, waarin ook sociale werkplaatsen kunnen worden opgenomen. Werk wordt hierbij conform het cao-loon, of bij het ontbreken daarvan tenminste conform het minimumloon beloond. Iedereen tussen 18 en 65 jaar heeft recht op werk, de overheid heeft een taak om dit te garanderen.

Het bestaande werk wordt eerlijker verdeeld, zodat werk en zorg beter kan worden gecombineerd en ouderen waar mogelijk plaats kunnen maken voor jongeren. Werk moet volwaardig worden beloond. Vrijwilligerswerk blijft altijd vrijwillig; regulier werk wordt altijd betaald. We stoppen met de verplichte 'tegenprestatie' in de bijstand en met werken zonder loon. Er komt een wet om verdringing van betaalde arbeid door werken zonder loon te stoppen.

 

We verhogen het minimumloon met tien procent - en daarmee ook het sociaal minimum. De koppeling tussen lonen en uitkeringen blijft. Daardoor worden onder andere de Wajong, de bijstand en de AOW – eveneens met tien procent verhoogd. Voor alleenstaande ouders komt er een speciale norm voor het gewenste sociaal minimum. We schaffen het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar af, zodat iedere volwassene gelijk loon krijgt voor gelijk werk. Het jeugdminimumloon van 15 tot 18 jaar wordt opgehoogd.

 

We beschermen de pensioenen van ouderen en de toekomstige pensioenen van jongeren. Pensioenfondsen worden niet langer verplicht om kunstmatig een lage rente te gebruiken voor het berekenen van toekomstige verplichtingen.

We bestrijden de tweedeling en segregatie op school en in de buurt, bijvoorbeeld door woningen te bouwen van verschillende prijsklassen. In rijkere gemeenten en buurten wordt ook voldoende ruimte gemaakt voor de huisvesting van nieuwkomers. Zo voorkomen we dat vluchtelingen onevenredig vaak terechtkomen in buurten waar veel problemen zijn.

 

De kostendelersnorm ('mantelzorgboete'), een korting op de uitkering voor mensen die anderen ondersteunen, wordt helemaal afgeschaft.

 

Met vriendelijke groet,


Carlo van den Aarsen
Medewerker SP Tweede Kamerfractie

Niet Stemmen = Rutte Steunen.
Pak de Macht. Stem SP op 15 maart!

 

Original Message Follows:
------------------------

 

Wat laat maar toch nog een partij die reageert.#15 Napoleon

Napoleon

  Schrijvend lid

 • Leden+
 • PipPip
 • 26 berichten

Geplaatst 15 maart 2017 - 09:31

Dacht ik wel dat SP toch zou reageren. De rest interesseert het gewoon niet zeker de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie niet want die hebben toch geen kiezers bij bijstandsgerechtigden.

 

Net SP gestemd. Hoop op een links kabinet en dat Buma omgaat. Nog vier jaar Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en er is niets maar dan ook niets van je werknemersrechten over.#16 Kan het beter?

Kan het beter?

  Senior lid

 • Leden+
 • PipPipPipPipPip
 • 3398 berichten

Geplaatst 15 maart 2017 - 12:37

Net ook wezen stemmen op het warmste moment van de dag en tevens een interview gegeven aan een Engelse reporter die er stond. Natuurlijk gingen de vragen over Wilders en ik vroeg aan hem wie is dat? :)

 

Ik dacht dat Wilders bij die Turkse minister van familiezaken was ingestapt en samen waren vertrokken want hun gedachtegoed verschilt niet zoveel van elkaar. :)


Met vriendelijke groet,

Kanhetbeter.

 

Ben je geholpen met jouw vraag, help een ander ermee maar vermeld het resultaat ook terug op het forum.

Een (kleine) donatie is zeer welkom en dit kan via de kolom in de rechter bovenhoek.


#17 Paul.

Paul.

  Senior lid

 • Leden+
 • PipPipPipPipPip
 • 4647 berichten

Geplaatst 15 maart 2017 - 08:55

Dacht ik wel dat SP toch zou reageren. De rest interesseert het gewoon niet zeker de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie niet want die hebben toch geen kiezers bij bijstandsgerechtigden.

 

Net SP gestemd. Hoop op een links kabinet en dat Buma omgaat. Nog vier jaar Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en er is niets maar dan ook niets van je werknemersrechten over.

 

Te bedenken dat de groep uitkeringsgerechtigden een hele grote groep mensen is. Alleen al de bijstand en de WW is goed voor 1 miljoen stemmen. tel daar de mensen uit de overige uitkeringsvormen eens bij en dan praat je al snel over 1.5 tot 2 miljoen mensen. De AOW is nog een 3 miljoen mensen.

 

850.000 stemmen is al goed voor 13 zetels, dus een partij die hier goed op inspeelt had met deze groep mensen al makkelijk de grootste partij kunnen worden. Wat ik echt gemist heb in deze verkiezingen is een partij die het openlijk en fel opneemt voor deze groep. De SP heeft wel wat geprobeerd maar dat is niet goed door gekomen. Iets voor over na te denken.#18 Kan het beter?

Kan het beter?

  Senior lid

 • Leden+
 • PipPipPipPipPip
 • 3398 berichten

Geplaatst 15 maart 2017 - 09:31

Nu de exitpoll bekend is vind ik de afstraffing voor de PvdA te heftig en ik hou mijn hart vast als er straks een coalitie gevormd moet worden waarbij de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie zijn eisen op tafel zal leggen. Over 2 maanden zal het wel duidelijk zijn hoe Nederland er voor de toekomst uit zal gaan zien.  


Met vriendelijke groet,

Kanhetbeter.

 

Ben je geholpen met jouw vraag, help een ander ermee maar vermeld het resultaat ook terug op het forum.

Een (kleine) donatie is zeer welkom en dit kan via de kolom in de rechter bovenhoek.


#19 Kan het beter?

Kan het beter?

  Senior lid

 • Leden+
 • PipPipPipPipPip
 • 3398 berichten

Geplaatst 15 maart 2017 - 11:05

Ik hoorde net dat Zijlstra (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) al voorzichtig lonkt naar sociale zaken. :( 


Met vriendelijke groet,

Kanhetbeter.

 

Ben je geholpen met jouw vraag, help een ander ermee maar vermeld het resultaat ook terug op het forum.

Een (kleine) donatie is zeer welkom en dit kan via de kolom in de rechter bovenhoek.


#20 Paul.

Paul.

  Senior lid

 • Leden+
 • PipPipPipPipPip
 • 4647 berichten

Geplaatst 16 maart 2017 - 08:53

Ik hoorde net dat Zijlstra (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) al voorzichtig lonkt naar sociale zaken. :(

 

Dan kun je, je hart gaan vast houden want dan zal er van de sociale voorzieningen niet veel meer overblijven.

Reageer op dit onderwerp  


0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 gasten, 0 anonieme bezoekers