Spring naar inhoud

SZW Forum gebruikt cookies. Lees de Privacy Policy. Klik op de OK knop en overweeg een donatie om het forum te behouden:    OK
OK

Meer professionals

Hulp gevraagd

De kosten van deze website leiden tot sluiting ervan, tenzij u een kleine bijdrage kunt doen. We houden het al 15 jaar vol, zonder subsidie, maar het geld is er niet meer. DONEER NU !
Doneer nu € 5,-
Ruimere beurs? Doneer € 25,-

Klik op het bedrag. U betaalt met iDeal

Bij voorbaat dank
Stichting Internet Werkt.
info @ internetwerkt.nl

Mededelingen

Sociaal zekerheidsrechtHeb je een eigen website? De code van deze gratis widget is hier te vinden !
Foto
- - - - -

Verrekening Ww Met Inkomen


34 reacties op dit onderwerp

#1 Gast517

Gast517

  Lezend lid

 • Leden
 • Pip
 • 3 berichten

Geplaatst 21 april 2010 - 09:45

Ik ben als zelfstandige aan de gang met behoud van WW (voorschot 26 weken). De informatie en folders van het UWV zijn beperkt waardoor men achteraf voor verassingen kan komen te staan, zo lees ik hier verschillende schrikbarende verhalen. Het UWV doet erg duister als het om geven van bepaalde antwoorden gaat.

Enkele zaken zou ik hier graag willen verifieren aangezien mijn werkcoach ook geen concrete antwoorden kan geven.

Klopt het dat:

1) Het UWV - na 2,5 jaar - het halfjaarse voorschot gaat verrekenen met de bruto fiscale winst (dus winst voor belasting!) over een jaar na de start teruggerekend naar het eerste half jaar en daar 70% van?

2) In bovengenoemd terug te betalen bedrag dus wel meegenomen zijn alle aanschaffingen voor je bedrijf maar niet meegenomen zijn aftrekposten zoals startersaftrek en zelfstandigenafrek?

3) Het terug te betalen bedrag NETTO mag worden terugbetaald als dit binnen hetzelfde kalenderjaar gebeurd, maar BRUTO moet worden terugbetaald alshet buiten het kalenderjaar wordt terugbetaald? (scheelt nogal wat)

4) Bij de verrekening niet naar gemaakte uren wordt gekeken?

5) Bedraagt het terug te betalen bedrag nooit meer dan 100% van je bruto ontvangen WW, of nooit meer dan 70% van je bruto ontvangen WW? De regels rondom het maximale krijg ik nergens gevonden omdat het UWV als de zaken goed gaan adviseert de WW te verlagen of stop te zetten.

#2 Marcel

Marcel

  Senior lid

 • Leden
 • PipPipPipPipPip
 • 3197 berichten

Geplaatst 21 april 2010 - 10:55

De problemen die hier uitgebreid besproken zijn gaan over de korting van gewerkte uren op de WW. Jij hebt gekozen voor de startperiode met inkomstenverrekening met toestemming van UWV (art. 77a WW). Tijdens de startperiode van 26 weken geldt geen urenkorting maar een inkomstenkorting. Hier heb je dus de eerste 26 weken niks mee te maken.

1) In het eerste halfjaar kun je je volledig richten op het opstarten van je bedrijf. Je hoeft niet te solliciteren en houdt voorlopig je uitkering als voorschot. Na 2 - 2,5 jaar gaat UWV kijken wat je inkomen is geweest in het jaar na de start en dan worden de inkomsten verrekend en wordt de WW definitief vastgesteld. Het inkomen over het eerste jaar na de start wordt gehalveerd om het inkomen over het eerste halfjaar te krijgen. Dit wordt dan verrekend met de ontvangen WW in die startperiode van 26 weken.

Voorbeeld, je bent per 1-4-2010 aan de startperiode begonnen die loopt tot 30-9-10. UWV zal aan de hand van je gemiddelde inkomsten in de periode 1-4-2010 tot 1-4-2011 bepalen hoeveel je in die eerste 26 weken gemiddeld verdiend hebt. Dan kan dus pas als je jaarcijfers en belastingaangifte/definitieve aanslag van 2010 en 2011 bekend zijn, dus ergens eind 2012, wat neerkomt op ongeveer 2,5 jaar na je startperiode.

De bruto WW (vr belastingen) wordt verrekend met de fiscale winst (dus ook vr belastingen). De uitkering wordt verminderd met 70% van de inkomsten, 30% heeft dus geen invloed op de WW (art. 35aa WW).

2) Omdat het om de winst gaat (omzet - kosten) zijn uitgaven voor aanschaffingen, personeelskosten, huur etc. geen inkomen. De ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, startersaftrek) telt inderdaad niet voor de WW, dit moet dus nog bij de fiscale winst opgeteld worden. Het gaat bij de WW-inkomstenverrekening dus om de 'fiscale' winst zonder rekening te houden met ondernemersaftrek.
Als je precies wilt weten welk inkomen telt voor de verrekening, dat is (in art. 2 lid 1 onder c van het Inkomstenbesluit WW) gedefinieerd als :
de belastbare winst uit onderneming, bedoeld in paragraaf 3.2.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001, vermeerderd met de ondernemersaftrek, bedoeld in artikel 3.74 van die wet, en de MKB-winstvrijstelling, bedoeld in paragraaf 3.2.5 van die wet, met dien verstande dat de bestanddelen van de winst, bedoeld in artikel 3.78, derde lid, van die wet, niet geacht worden te behoren tot die winst;

3) Binnen een kalenderjaar kan je inderdaad netto terugbetalen, omdat dan de WW jaaropgave nog aangepast kan worden. In een volgend kalenderjaar, wanneer de jaaropgave is vastgesteld en UWV de ingehouden loonheffing heeft afgedragen aan de Belastingdienst kun je alleen nog bruto terugbetalen.
De bruto terugbetaalde bedragen kun je als negatieve inkomsten opgeven bij de aangifte in het jaar waarin je terugbetaalt. Op die manier wordt je belasting ook lager en betaal je per saldo alsnog netto terug. Overigens is terugbetalen in hetzelfde jaar in deze situatie (starten als zelfstandige met inkomstenverrekening) praktisch onmogelijk omdat je inkomsten over een jaar vanaf de start nog niet bekend kunnen zijn.

4) De eerste 26 weken tellen alleen inkomsten, geen uren. Daarna worden gewerkte uren definitief gekort, hierbij tellen lle gewerkte uren, dus ook (indirecte/niet declarabele) uren besteed aan administratie, gesprekken met de bank, acquisitie, vakstudie, bezoeken aan klanten etc. Alle gewerkte uren per week moeten dus aan UWV doorgegeven worden, waarna de WW definitief beindigd wordt voor de in een week gewerkte uren, ook als je in de weken daarna weer minder werkt. Geef je niet alle gewerkte uren op, dan gaan de veelbesproken problemen spelen met (voor velen onverwachte) terugvorderingen.

5) Van je inkomen wordt 70% verrekend met de WW, maar dat kan wel oplopen tot het volledige WW bedrag.
Voorbeeld:
De WW bedraagt 1500 bruto per maand.
Uiteindelijk blijk je in het eerste (half) jaar gemiddeld 2000 per maand verdiend te hebben. Hiervan wordt 70% verrekend met de WW, dat is dus 1400. De WW wordt 100. Je moet in totaal 6 maanden x 1400 = 8400 terugbetalen.
Als je inkomsten als zelfstandige nu niet 2000 maar 3000 waren dan krijg je het volgende.
Je hebt het eerste (half) jaar gemiddeld 3000 per maand verdiend te hebben. Hiervan wordt 70% verrekend met de WW, dat is dus 2100. De WW wordt 0. Je moet 6 x 1500 = 9000 terugbetalen.

Lees ook deze brochure. Pagina 5-6 voor de inkomstenverrekening in de 26 weken startperiode en pagina 6(onderaan)-7 voor wat er na de startperiode gebeurt.
http://www.uwv.nl/Im...rticulieren|Kan ik met een uitkering ook voor mezelf beginnen? Van een uitkering naar een eigen bedrijf|WB110 03931 10-09

Met vriendelijke groet, Marcel.


#3 Gast517

Gast517

  Lezend lid

 • Leden
 • Pip
 • 3 berichten

Geplaatst 22 april 2010 - 07:29

Marcel hartelijk dank voor het duidelijke antwoord.

Voor wat betreft punt 4, als ik de brochure lees kan (moet?) de uitkering na 26 weken gewoon stopgezet worden als de eigen zaak kostendekkend loopt zodat je achteraf geen last hebt van verkorting of verrekening van het 2e half jaar. Dan heb je ook geen last van hoge onverwachtse terugvorderingen.

#4 Marcel

Marcel

  Senior lid

 • Leden
 • PipPipPipPipPip
 • 3197 berichten

Geplaatst 22 april 2010 - 08:56

Graag gedaan. Overigens was je al goed op de hoogte want eigenlijk hoefde ik alleen maar te bevestigen wat jij al begrepen had.

Over het algemeen zal je als werknemer ergens tussen de 36 en 40 uur per week gewerkt hebben. Je hebt dan WW voor dat aantal uren. Als je als zelfstandige werkt, verlies je (na 26 weken startperiode) de status van werknemer en daarmee het recht op WW voor die uren.

Heb je bijvoorbeeld WW voor 40 u/w en werk je in een week 30 uur als zelfstandige dan krijg je vanaf die week nog maar 10/40 van de volledige WW, ook in de weken daarna. (Situatie bovenaan pag. 7)

Zodra er minder dan 5 uur WW resteert wordt de hele WW beindigd. Als je fulltime als zelfstandige werkt dan zal je in de meeste gevallen zoveel uren per week werken dat er geen recht op WW overblijft. Vandaar dat de urenkorting na 26 weken in de meeste gevallen neer zal komen op beindiging van de WW. (Situatie onderaan pag. 6)

Het is geen kwestie van WW moeten stoppen, als je bijv. gewoon nooit meer dan bijv. 20 u/w als zelfstandige werkt dan houdt je daarnaast gewoon (in dit voorbeeld) 20/40 WW. (pag.7) Maar de meeste zelfstandigen zullen nu eenmaal 40, 50 of misschien nog wel meer uur per week werken, zodat daardoor de WW stopt na de startperiode. (pag.6)

Door direct door te geven hoeveel je werkt en ook wanneer je in een week zoveel werkt dat er geen recht op WW overblijft, en daarmee de WW te stoppen, voorkom je inderdaad terugvorderingen.

Met vriendelijke groet, Marcel.


#5 Gast_Guest_Gast517_*_*

Gast_Guest_Gast517_*_*
 • Gasten

Geplaatst 29 april 2010 - 10:29

Wat als je vr de startperiode van 26 weken als zelfstandig partimer fungeerde?

Dus stel je komt door je baas op straat te staan maar had altijd al een KVK-nummertje op zak (voor bv. 24 uur in de week) bv voor een webshopje of weet ik veel wat.

In deze situatie was de startperiode nog niet begonnen voor het UWV (je hebt nog geen bedrijfsplan overlegd, bent naast je webshop nog voor 40 uur beschikbaar voor loonwerk, etc.) maar je hebt - naast je uitkering - wel bijverdiensten.

Als het UWV gaat terugrekenen de welbekende 26 weken, vallen inkomsten die gefactureerd zijn van vr dat half jaar niet in de periode. Moet je daar dan ook WW over terugbetalen?? (lijkt me wel).

Ik heb de wijzigingsformulieren van het WW bekeken maar die gaan allemaal uit van loondienst. Hadden nevenwerkzaamheden tijdens de WW vr fulltime zelstandigheid ook gemeld moeten worden bij het UWV, en zo ja op welke wijze?

Dank!

#6 Marcel

Marcel

  Senior lid

 • Leden
 • PipPipPipPipPip
 • 3197 berichten

Geplaatst 02 mei 2010 - 12:33

In deze situatie is geen spake van starten als zelfstandige vanuit een WW-uitkering. Je komt dus niet in aanmerking voor de startperiode met inkomstenkorting. De normale urenkorting is van toepassing. De als zelftandige gewerkte uren worden blijvend in mindering gebracht op de WW. Uren die vr de WW al als zelfstandige gewerkt werden blijven daarbij buiten beschouwing (het gemiddelde van de laatste 26 weken voor je je werk als werknemer verloor), alleen de meeruren worden gekort. Uiteraard moet UWV dan wel weten dat je al voor WW, naast je baan, een aantal uren per week als zefstandige werkte. Daarom wordt er op het aanvraagformulier ook gevraagd naar andere werkzaamheden dan de baan waarvoor je WW aanvraagt.

Met vriendelijke groet, Marcel.


#7 Gast517

Gast517

  Lezend lid

 • Leden
 • Pip
 • 3 berichten

Geplaatst 06 mei 2010 - 10:53

Omdat het om de winst gaat (omzet - kosten) zijn uitgaven voor aanschaffingen, personeelskosten, huur etc. geen inkomen.


Hmm dat zou betekenen dat wanneer iemand al zijn inkomsten het eerste halfjaar creatief opbrast en betaalt met pas van de zaak zijn WW niet terug hoeft te betalen?

Lijkt me dat het UWV dat kunstje wel kent...

#8 Marcel

Marcel

  Senior lid

 • Leden
 • PipPipPipPipPip
 • 3197 berichten

Geplaatst 06 mei 2010 - 11:13

Als je daadwerkelijk geen winst maakt, hoeft er geen WW terugbetaalt te worden. Voorwaarde voor de startperiode is wel dat aannemelijk is dat met de werkzaamheden structureel in je bestaan kan worden voorzien. Als de cijfers erg slecht zijn is dat maar de vraag.

Het gaat overigens om de cijfers van een heel jaar (die dan door 2 gedeeld worden) en diezelfde jaarcijfers komen ook bij de accountant en de Belastingdienst terecht en ook de bank zal vast willen weten hoe het met het bedrijf gaat waar ze het startkapitaal voor verschaft hebben. Ik weet niet of een bank gelukkig wordt van een ondernemer die zijn inkomsten verbrast.

Uiteindelijk heeft de ondernemer er op de lange termijn zelf ook niks aan, omdat die naar ik aanneem een gezond bedrijf met een goede financile basis wil opbouwen. Puur op korte termijn geredeneerd zou je de winst kunnen beinvloeden om meer WW te kunnen houden.

Met vriendelijke groet, Marcel.


#9 Gast_Bezoeker_*

Gast_Bezoeker_*
 • Gasten

Geplaatst 25 oktober 2010 - 11:28

In deze situatie is geen spake van starten als zelfstandige vanuit een WW-uitkering. Je komt dus niet in aanmerking voor de startperiode met inkomstenkorting. De normale urenkorting is van toepassing. De als zelftandige gewerkte uren worden blijvend in mindering gebracht op de WW. Uren die vr de WW al als zelfstandige gewerkt werden blijven daarbij buiten beschouwing (het gemiddelde van de laatste 26 weken voor je je werk als werknemer verloor), alleen de meeruren worden gekort. Uiteraard moet UWV dan wel weten dat je al voor WW, naast je baan, een aantal uren per week als zefstandige werkte. Daarom wordt er op het aanvraagformulier ook gevraagd naar andere werkzaamheden dan de baan waarvoor je WW aanvraagt.#10 Gast_Gast_Marian_*_*

Gast_Gast_Marian_*_*
 • Gasten

Geplaatst 25 oktober 2010 - 12:42

Beste Marcel,

Ik hoop dat je dit ziet en nog anwoord weet ook: als je voor 40 uur beschikbaar bent maar daarnaast al (voor je WW) als zelfstandige aan het werk bent wat zijn dan de gevolgen voor de WW? Jij schrijft: de normale urenkorting is van toepassing. Wat houdt dit dan in? En wat zijn dan de meeruren?

Graag jouw reactie!

#11 Marcel

Marcel

  Senior lid

 • Leden
 • PipPipPipPipPip
 • 3197 berichten

Geplaatst 25 oktober 2010 - 10:44

Beste Marian,

UWV bepaalt hoeveel uren je gemiddeld per week als werknemer werkte in de laatste 26 weken voorafgaand aan het verlies van je baan. Dat zal dus 40 zijn (of iets minder als je ook ATV-dagen/uren hebt). Laten we er voor het gemak van uit gaan dat dat 40 is. UWV vraagt ook hoeveel uren je in die 26 weken als zelfstandige werkte. Stel dat dat 5 is.

Als je nu tijdens WW 5 uur per week als zelfstandige blijft werken, heeft dat geen gevolgen voor de WW. Als je in een week 10 uur als zelfstandige werkt, wordt je WW met 5 uur (de meeruren) verlaagd, omdat je voor 5 uur de status van werknemer verloren hebt. In dit voorbeeld houdt je dus 35/40 van de oorspronkelijke volledige WW over. Het verlies van de status van werknemer en daarmee de beindiging van de WW is definitief voor die uren. Ook al werk je daarna minder uren als zelfstandige, de WW gaat niet meer omhoog, want de WW dekt niet het risico van verlies aan arbeidsuren voor werk als zelfstandige.

Met vriendelijke groet, Marcel.


#12 Gast_Bezoeker_*

Gast_Bezoeker_*
 • Gasten

Geplaatst 27 oktober 2010 - 02:44

Marcel, bedankt voor je duidelijke uitleg!!

#13 Gast_Bezoeker_*

Gast_Bezoeker_*
 • Gasten

Geplaatst 21 december 2010 - 10:01

Graag wil ik op bovenstaande korte toelichting vragen, want ik begrijp het nog niet helemaal. Stel je hebt alngere tijd voor 40 uur gewerkt (vast dienstverband) maar daarnaast de laatste 2 maanden 5 a 10 uur per week als zelfstandige gewerkt. Kun je dit dan blijven doen tijdens de ww (en beschikbaar zijn voor werk/solliciteren enz) zonder een urenkorting op je ww?
En om het moeilijker te maken, kan het dan voor de ww meespelen dat je de laatste paar maanden effectief geen werkzaamheden voor je baas hebt uitgevoerd (thuisgezeten) omdat je baas je ten onrechte heeft geschorst/ontslagen (een ook in kort geding is door rechter bevestigd dat dienstverband nog gewoon bestaat, maw je komt wel voor gewone ww in aanmerking). Hoe zal ww met deze situatie erbij omgaan? Zullen ze dit kunnen gebruiken om je te korten op je uren?
Hartelijk dank alvast!
Paul

#14 Marcel

Marcel

  Senior lid

 • Leden
 • PipPipPipPipPip
 • 3197 berichten

Geplaatst 23 december 2010 - 10:35

Beste Paul,

De WW kijkt naar het gemiddeld aantal arbeidsuren (GAA) in de laatste 26 weken voorafgaand aan het arbeidsurenverlies.

Heb je bijvoorbeel week 1 t/m week 26 gemiddeld 40 u/w gewerkt en werk je vanaf week 27 niet meer, dan krijg je WW voor een GAA van 40 uur.
Werk je bijvoorbeeld de laatste 8 weken (van die 26 weken) gemiddeld 7 u/w als zelfstandige naast je baan, dan heb je in de laatste 26 weken 8 x 7 = 56 uur als zelfstandige gewerkt, gemiddeld 56/26 = 2,15 u/w over de laatse 26 weken.

Je kunt dan tijdens de WW 2,15 u/w als zelfstandige blijven werken zonder dat dat gevolgens heeft voor de WW. Werk je meer uren als zelfstandige dan worden die meeruren definitief gekort op de WW.

Het GAA wordt berekend over de 26 weken voorafgaand aan urenverlies. Bij een non-actiefstelling is dat het peilmoment van urenverlies. De WW-uitkering zelf gaat echter pas in op het moment dat er naast urenverlies ook sprake is van loonverlies en beschikbaarheid voor werk. Zolang je recht hebt op loon is er geen sprake van loonverlies, ben je niet werkloos (volgens definitie van WW) en krijg je nog geen WW. Je zult dan een loonvordering moeten instellen. Pas als je geen recht op loon meer hebt kun je WW krijgen.

Met vriendelijke groet, Marcel.


#15 Gast_Johan_*

Gast_Johan_*
 • Gasten

Geplaatst 29 juni 2011 - 10:40

Hopelijk lees je dit nog Marcel,

Even refererend aan het verrekenen van de 26weken start periode.

Welke inkomsten worden in de 52 weken volgend op de startperiode meegeteld voor verrekening ?
Is dit puur de winst uit de eigen opgestarte onderneming en dus inkomen uit onderneming of wordt ander eventueel inkomen meegerekend ?
In mijn situatie heb ik nog een substantiele nabetaling/afrekening van mijn oude werkgever ontvangen in de startperiode. Dit wordt dus fiscaal belast in die periode en voor mijn persoonlijk inkomen door de belastingdienst zo meegerekend. Dit heeft echter niets te maken met de opstart van de eigen onderneming en de startperiode die daarvoor bedoeld is, het is puur een naverrekening uit het afgelopen dienstverband.

Als het puur gaat om verrekening met winst / inkomen uit je eigen nieuwe onderneming begrijp ik dit volkomen en is dit juist in de geest van de regeling. Als ik nu obv een afrekening met mijn oude werkgever dit moet optellen bij mijn inkomen en op die basis moet verrekenen is dit een onvoorziene tegenslag en moet ik meer terugbetalen niet op basis van succes van de onderneming, maar puur op basis van een late betaling door mn oude werkgever.
Via het UWV krijg ik hier geen duidelijkheid over.

Graag je bevestiging wat van toepassing is.

Dank !

#16 Gast_Deelww_*

Gast_Deelww_*
 • Gasten

Geplaatst 09 augustus 2011 - 04:15

Als ik van dit oud draadje gebruik mag maken. B)

Per volgende maand krijg ik ww voor een volledige werkweek (brief moet ik nog binnen krijgen).

Nu ben ik als een gek aan het solliciteren en bij eentje op partime basis (minimaal 16 uur p/w) lijk ik gelukkig beet te hebben. Indien het goed afloopt weet ik op dit momemt niet of het een 3 of 6 maandscontract wordt. Het is een gewone werkgever, geen uitzendbureau of zo.

Daar ik hier geen ervaring mee heb heb ik de volgende vragen:

1.- Worden de resturen aangevuld worden met een ww-uitkering?
(zoals indien het b.v. bij een uitzendbureau was geweest)

2.- Wat is de consequentie (na de periode van 26 weken?) bij het ontstaan van een nieuw ww-recht?

Heel erg bedankt.

#17 Gewoon ik

Gewoon ik

  Actief lid

 • Leden+
 • PipPipPip
 • 82 berichten

Geplaatst 09 augustus 2011 - 04:53

Als ik van dit oud draadje gebruik mag maken. B)

Per volgende maand krijg ik ww voor een volledige werkweek (brief moet ik nog binnen krijgen).

Nu ben ik als een gek aan het solliciteren en bij eentje op partime basis (minimaal 16 uur p/w) lijk ik gelukkig beet te hebben. Indien het goed afloopt weet ik op dit momemt niet of het een 3 of 6 maandscontract wordt. Het is een gewone werkgever, geen uitzendbureau of zo.

Daar ik hier geen ervaring mee heb heb ik de volgende vragen:

1.- Worden de resturen aangevuld worden met een ww-uitkering?
(zoals indien het b.v. bij een uitzendbureau was geweest)

2.- Wat is de consequentie (na de periode van 26 weken?) bij het ontstaan van een nieuw ww-recht?

Heel erg bedankt.


1: Je geeft aan een volledige week ww, dus 40 uur?
Dan wordt je namelijk aangevuld tenzij je in een week meer dan 35 uur werkt (min 5 uren verlies om recht te houden op ww).

2: Als je aangevuld wordt met je uitkering, loopt je uitkering gewoon door. En wat bedoel je met consequentie?

#18 Gast_Deelww_*

Gast_Deelww_*
 • Gasten

Geplaatst 09 augustus 2011 - 07:39

Dank,

Met consequentie bedoel ik m.b.t. het nieuwe ww-urenrecht als onverhoopt na zeg 6 maanden deeltijdcontract deze niet verlengd wordt.

#19 Gewoon ik

Gewoon ik

  Actief lid

 • Leden+
 • PipPipPip
 • 82 berichten

Geplaatst 09 augustus 2011 - 08:18

Dank,

Met consequentie bedoel ik m.b.t. het nieuwe ww-urenrecht als onverhoopt na zeg 6 maanden deeltijdcontract deze niet verlengd wordt.
Als je ww door is blijven lopen zal deze dan weer geheel uitgekeerd worden. Is de ww voor deze uren afgesloten, dan kun je ww aanvragen voor die 16 uur.

#20 Gast_Deelww_*

Gast_Deelww_*
 • Gasten

Geplaatst 09 augustus 2011 - 09:36

Duidelijk.Reageer op dit onderwerp  


0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 gasten, 0 anonieme bezoekers